Henryk Kowalczyk podsumował pierwsze 100 dni urzędowania w resorcie rolnictwa

Źródło fot.: www.gov.pl

W środę 9 lutego Henryk Kowalczyk podsumował pierwsze 100 dni w roli ministra rolnictwa. Podczas konferencji wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi przedstawił poszczególne działania, jakie podejmował od momentu objęcia urzędu.

Wicepremier podkreślił, że bardzo cenne są dla niego bezpośrednie, otwarte spotkania z rolnikami w terenie. Zwrócił uwagę, że ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii udało się zorganizować tylko 5 takich spotkań w czasie 100 dni: Jeżeli tylko sytuacja pozwoli nadal mam zamiar objeżdżać wszystkie województwa i wsłuchiwać się w głosy rolników – zadeklarował szef resortu rolnictwa.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że na tegoroczne dopłaty do ubezpieczeń zabezpieczona została kwota 1,5 mld złotych oraz w rezerwie około 3 mld złotych: Realizujemy nasze deklaracje i już w tym roku gospodarstwa do 30 ha otrzymają płatności na poziomie przekraczającym średnią unijną, a od przyszłego roku obejmie to także gospodarstwa o powierzchni do 50 ha – podkreślił wicepremier.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na nowe rozwiązania dotyczące ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich: Zależy nam na kompleksowym systemie ubezpieczeń, które będą obejmowały także suszę. System opierać się będzie na zasadach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych z 65% dopłatą do składki z budżetu państwa. Odnosząc się do kwestii ubezpieczeń wicepremier powtórzył, że 2/3 składki pokrywa budżet państwa.

Wicepremier Henryk Kowalczyk zwrócił też uwagę na bardzo wysokie ceny nawozów i energii. Przypomniał jednocześnie, że oczekujemy na zgodę Komisji Europejskiej na uruchomienie dopłat do nawozów. Zwrócił uwagę, że jeżeli tylko KE wyrazi zgodę, to natychmiast zostaną wprowadzone dopłaty do nawozów.

Szef resortu rolnictwa odniósł się również do postulatów protestujących dziś rolników. Przypomniał też, że nie ma niekontrolowanego napływu produktów do Polski. Wszystkie inspekcje bardzo ściśle kontrolują wszelkie ewentualne nieprawidłowości.

W zakresie oddłużenia rolników szef resortu rolnictwo poinformował, że stosowna zmiana przepisów została przyjęta przez rząd i propozycja zmian ustawy znajduje się już w Sejmie.

Źródło: www.gov.pl