III Archidiecezjalno – Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej w Poczesnej

Zapraszamy na III Archidiecezjalno – Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej „TU WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA…” POCZESNA 2018.
Organizatorem przeglądu jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Jana Chrzciciela w Poczesnej.
Współorganizatorzy: Wójt Gminy Poczesna, Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej, poseł do PE Jadwiga Wiśniewska. Patronat honorowy objął abp Wacław Depo.
Cele konkursu:
– Popularyzacja piosenek i pieśni patriotycznych, których tematyka wiąże się z ojczyzną;
– Propagowanie idei patriotycznej, kultury narodowej i tradycji historycznej;
– Wspieranie młodych talentów.
Regulamin:
W Przeglądzie mogą wziąć udział:
*Soliści – kategoria klas I- III, IV- VI, VII – VIII i III Gimnazjum
*Zespoły wokalne – kategoria wiekowa SP, Gimnazjum
*Schole parafialne

Karty zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym należy przesłać na adres e -mailowy przeglad_piesnipatriotycznej@op.pl do wtorku 23.10.2018r.
Każdy wykonawca śpiewa jedną piosenkę lub pieśń o tematyce patriotycznej.
Przystąpienie do Przeglądu jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w tym publikowanie wyników na stronie internetowej organizatora.
Terminarz Przeglądu:
W poniedziałek 29 października 2018r. przesłuchania konkursowe w sali konferencyjnej przy Gimnazjum im K.K. Baczyńskiego w Poczesnej o godz. 10.30.
W sobotę 10 listopada 2018r. o godz. 16.00– koncert laureatów, rozdanie dyplomów i nagród w Hali Sportowej w Poczesnej.

Oceny i Nagrody:
1.Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:

– dobór repertuaru;
– poziom wykonawczy;
– interpretacje pieśni;
– ogólny wyraz artystyczny.

Dojazd we własnym zakresie.
Laureaci przesłuchań konkursowych zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 05 listopada 2018r.
Bieżące informacje dotyczące Przeglądu dostępne są na stronie internetowej parafii Poczesna www.parafia-poczesna.pl
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

fot. Parafii św. Jana Chrzciciela w Poczesnej