Informacje Tauronu o przerwach w dostawie energii elektrycznej

tauron dystrybucja

TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Częstochowa Miasto informuje, że w środę ósmego lutego wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej wynikające z konieczności przeprowadzenia pilnych prac na urządzeniach elektroenergetycznych. Przerwy w dostawie prądu obejmą ul. Bardowskiego od nr 42 do nr 60 i od nr 35 do nr 43 oraz Kiosk Ruch, ul. Równoległą od nr 8 do nr 14 i od nr 9 do nr 23, Al. Wojska Polskiego nr 105 i nr 107 w godzinach od 07:30 do 10:00 oraz od 17.00 do 20.00, ul. Bardowskiego 64/68 w godz. od 07:30 do 20:00. TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Częstochowa Miasto przeprasza za niedogodności wynikające z braku dostawy energii elektrycznej i ewentualne zmiany czasu trwania przerw.