Kmicicowa kompania – Akademia w Bibliotece

Potega_Rzeczypospolitej_u_zenitu_Zlota_wolnosc_Elekcja_1573

Kończy się VI edycja Akademii w Bibliotece. Będzie to już ostatni z cyklu wykładów wygłaszanych przez pracowników Akademii im. Jana Długosza w głównym gmachu Biblioteki Publicznej. Prelekcje są kierowane głównie do uczniów.

W środę 25 marca o godz. 10.00 prof. dr hab. Tadeusz Srogosz z Instytutu Historii AJD podejmie temat pt. „Między ideałem prawego rycerza a wizją Kmicicowej kompanii według Henryka Sienkiewicza”.

Grupy zorganizowane lub indywidualni słuchacze, aby uczestniczyć w wykładach, powinny skontaktować się wcześniej z Biblioteką w celu przygotowania odpowiedniej ilości miejsc dla słuchaczy.