Kolejne zwolnienia w Hucie Częstochowa

kr-huta-od-strony-trasy1

W Hucie Częstochowa szykują się kolejne zwolnienia. W ubiegłym roku właściciele spółki zapewniali, że pozostawią 1500 miejsc pracy, jednak dziś już jest wiadomo, że planowana jest dalsza likwidacja stanowisk pracy. Jacek Strączyński – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” mówi o utracie zaufania do władz spółki:

Niestety, kolejna fala zwolnień ma objąć prawie jedną trzecią aktualnie zatrudnionych w ISD Hucie Częstochowa:

Aby uchronić pracowników przed utratą pracy, próbowano znaleźć inne rozwiązanie. Nie zostało ono jednak zaakceptowane, gdyż wymagało od pracowników tego, aby dobrowolnie zwolnili się z huty, ponadto ich odprawa zostałaby pomniejszona o pewną kwotę. O szczegółach mówi Jacek Strączyński:

Związki zawodowe, które działają na terenie huty, wybrały się z wizytą do Ministerstwa Gospodarki, by tam przedstawić sytuację ISD Huty Częstochowa oraz szukać wsparcia dla samej huty, jak i jej pracowników. Związkowcy spotkali się z wiceminister Grażyną Henclewską. Tak o przebiegu spotkania mówi prezes Strączyński:

Do listopada 2015 roku w ISD Hucie Częstochowa obowiązuje pakiet socjalny, który gwarantuje zatrudnienie pracownikom zatrudnionym w hucie do listopada 2005 roku. Tym samym pakiet daje pewną gwarancję pracy tylko części z pracowników.

Dziś już nikt nie ufa władzom spółki:

KK