Koncert pamięci Jerzego Semkowa

koncert

Z okazji 750-lecia lokacji Miasta Radomska w Miejskim Domu Kultury 22 października odbył się koncert Pamięci Maestro Jerzego Semkowa – Honorowego Obywatela Miasta Radomska.

Salę widowiskową MDK wypełniła muzyka F. Chopina – koncert fortepianowy f-moll, op.21 i W.A. Mozarta – Symfonia nr 41 „Jowiszowa C-dur, KV 551″. Utwory klasyków wykonała pod dyrekcją Tomasza Tokarczyka Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus powołana w 2007 r. z inicjatywy Maestro Jerzego Semkowa – orkiestra skupiająca muzyków, którzy nie ukończyli 30. roku życia. W pierwszej części koncertu poświęconego utworom F. Chopina, orkiestrze towarzyszył znakomity pianista Paweł Wakarecy. Publiczność powitał i opowiedział o jubileuszu Radomska Prezydent Miasta Radomska dr Jarosław Ferenc, natomiast wykonawców przedstawił radomszczanom komentator muzyczny – Leszek Bonar.

Organizatorami koncertu byli Miasto Radomsko i Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Info: MDK Radomsko, fot. M.Kercz