Konkurs na stanowisko dyrektora MOPS-u

mops

Prezydent Miasta Częstochowy za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej ogłosił niedawno konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Od przyszłego zwierzchnika pomocy społecznej oczekuje się między innymi wykształcenia wyższego, specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, minimum 5-letniego stażu pracy zawodowej i minimum 3-letniego stażu pracy w obszarze pomocy społecznej, a także znajomości wybranych ustaw i rozporządzeń.
Dotychczas obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie pełnił Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM – Adrian Staroniek.
Oferty poszczególnych kandydatów będą przyjmowane w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy do 17 sierpnia bieżącego roku.