Konkurs plastyczny „Moje marzenia”

Regionalny Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w XXII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczestnicy konkursu proszeni są o zgłaszanie prac plastycznych, przedstawiających własne marzenie. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci specjalnej troski ze szkół podstawowych, gimnazjów specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka z terenu województwa śląskiego. Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs jedną lub dwie prace.
Mówi starszy instruktor ds. plastyki, Małgorzata Chebel:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/konkurs_malgorzata_chebel_23_10_18.mp3]

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.rok.czestochowa.pl

KF

foto źródło: Regionalny Ośrodek Kultury