Konsultacja w OSP w Pawonkowie

Lubliniec policja

W budynku ochotniczej straży pożarnej w Pawonkowie odbyło się spotkanie, podczas którego mieszkańcom gminy została przedstawiona idea utworzenia mapy zagrożenia bezpieczeństwa. W ramach spotkania zachęcano do udziału w tym przedsięwzięciu.

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Pawonków oraz radni sołtysi, przedstawiciele szkół oraz mieszkańcy oraz policjanci. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu mł. insp. Jacek Siwiaszczyk omówił występujące na terenie gminy zagrożenie, zarówno przestępczością pospolitą, drogową jak i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi.

W dyskusji wzięli udział również mieszkańcy, którzy mówili o problemach i zagrożeniach występujących w rejonie ich miejsc zamieszkania. Przekazane przez zgromadzonych spostrzeżenia i sugestie zostały odnotowane i zostaną wykorzystane w procesie tworzenia nowego narzędzia tj. mapy zagrożeń dla powiatu lublinieckiego.

 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu