Koronacje wizerunku Matki Bożej – konferencja w Częstochowie

Próbując zgłębić wiedzę historyczną na temat koronacji wizerunku Matki Bożej przedstawiciele częstochowskiego środowiska naukowego organizują dwudniową ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się 14–15 września w Częstochowie, w aulach i salach Akademii im. Jana Długosza (ul. Zbierskiego 2/4 i Armii Krajowej 36 a.) Początek konferencji zaplanowano na godzinę 10.00 w czwartek. Na inaugurację sympozjum przewidziano między innymi przemówienia abp. Wacława Depo, przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry, przedstawicieli władz uczelnianych oraz samorządowych.

Jubileuszowe rocznice przypadające na 2017 rok, związane m.in. z objawieniami Maryjnymi w Fatimie oraz 300-lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej to szczególne wydarzenia nie tylko w wymiarze religijnym i duchowym. Są także okazją do zgłębienia historycznej i kulturowej wiedzy, zarówno na temat kształtowania się kultu Matki Bożej, Jej wyjątkowej roli jako Matki Boga – człowieka oraz tej jaką spełnia Ona w historii Zbawienia.
Temat wizerunku Matki Bożej był i jest stale aktualny w sferze religijnej, kulturowej, w sztuce oraz na gruncie naukowym. Nadal jednak kryje wiele tajemnic i niezbadanych wątków. Jednym z nich jest zwyczaj koronacji wizerunku Maryi. Zwyczaj ten jako wotum i wyraz szczególnej czci został zainicjowany już w wiekach średnich. Bardziej pogłębiony wymiar teologiczny przypadł dopiero na czasy nowożytne. Przełomowym momentem był początek XVII wieku, kiedy to kapituła watykańska wyraziła zgodę na koronację kilkudziesięciu obrazów na terenie Italii. W następnym stuleciu taka forma okazywania hołdu wizerunkom Najświętszej Maryi Panny przeszczepiona została na teren Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jako pierwszy ukoronowany został Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystość, która była zarówno wielkim wydarzeniem religijnym, jak narodowo – patriotyczną manifestacją wiary Polaków odbyła się 8 września 1717 roku. Nieco wcześniej (22 lipca 1717 r.) przybył na Jasną Górę kanclerz wielki koronny Jan Szembek, który przekazał korony papieskie otrzymane uprzednio od nuncjusza w Saksonii. Zaprezentował dekret upoważniający biskupa chełmskiego Krzysztofa Szembeka do dokonania koronacji oraz „modus coromandi Sacram Imaginem”. W ciągu kolejnych trzech stuleci ukoronowano w Polsce około 200 wizerunków Najświętszej Maryi Panny, co świadczy o wyjątkowym wymiarze polskiego chrześcijaństwa.
Obrady w pierwszym dnu konferencji zaplanowano do godziny 18.00 i przewidziano na nie cztery osobne panele. W drugim dniu sympozjum obrady mają się odbyć w godzinach od 10.00 do 14. 30, w dwóch panelach. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Piotr Nicpoń

program-wrzesien