Kościół nie boi się prawdy!

W pierwszy piątek miesiąca, 3 marca, abp Wacław Depo, zachęcił wszystkich wiernych do modlitwy i pokuty przebłagalnej. Intencją było przebaczenie grzechów wszystkich wierzących, a szczególnie osób duchownych.  Tego dnia abp Depo przewodniczył Mszy św. o godz. 18 w Archikatedrze pw. Świętej Rodziny. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali: ks. Włodzimierz Kowalik, ks. Jan Niziołek, ks. Mariusz Trojanowski oraz ks. Łukasz Połacik. Do modlitwy przebłagalnej abp Depo dołączył także modlitwę o szczęśliwość wieczną dla bp. Miłosława Kołodziejczyka, którego przeżywamy dziś 23 rocznice śmierci. W pozdrowieniu Metropolita częstochowski przypomniał, że sakrament świeceń kapłańskich jest ściśle związany z sercem Chrystusa.

– Sakrament kapłaństwa jest zanurzeniem tajemnicy serca Jezusowego. Chcemy dzisiaj w to serce naszego Zbawiciela wpisać, z jednej strony tajemnicę łaski, a z drugiej nieprawości i grzechu, błagając Boga o miłosierdzie dla osób duchownych, poprzez różne doświadczenia ich ofiar, z różnych stron, w każdym wymiarze ich życia. Chciejmy wypraszać potrzebną łaskę miłosierdzia, przebaczenia i zadośćuczynienia za to wszelkie zło, które stało się udziałem osób duchownych – mówił abp Depo.

W swojej homilii abp Depo przypomniał zgromadzonym wiernym po co się gromadzimy dziś na modlitwie. – W Środę Popielcową rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu wraz ze słowami: Prochem jesteś i w proch się obrócisz oraz Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dziś słyszymy kolejne bardzo wymowne teksty liturgiczne od proroka Izajasza i Ewangelisty Mateusza. Prorok potępia fałszywy post i fałszywą pobożność, która skrywa różne formy społecznej niesprawiedliwości, grzechu i obojętności na drugiego człowieka. Jakże to słowo jest żywe i aktualne w naszej dzisiejszej przebłagalnej modlitwie. To w tym samym duchu, przeżywamy dzisiaj w Kościele na ziemi polskiej modlitwę i pokutę wynagradzającą Bogu  przeciwko czystości i w intencji ofiar nadużyć seksualnych ze strony osób duchownych. To zobowiązanie płynie ze strony samego papieża Franciszka – przypomniał abp Depo.

W swoim słowie abp podkreślił także znaczenie nawrócenia, które wynika z faktu stawania w prawdzie o samym sobie. – Nawrócenie to odwrócenie się od zła i naprawa tego zła. Ten zewnętrzny kult dla Boga, bez okazywania wewnętrznej pokory, jak również zależności od łaski Boga, bez solidarności z pokrzywdzonymi jest pusty i nic nie znaczący. Prawdziwym znakiem nawrócenia jest okazanie miłości miłosiernej, tak aby odnieść do siebie słowa Jezusa: Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Trzeba oddzielić kult oddawany Bogu od egoizmu i zakłamania – akcentował Metropolita częstochowski. – Prośmy Ducha Świętego o przemianę serc – zakończył swoje rozważanie abp Depo.

Na zakończenie Mszy św. Metropolita podziękował za doświadczenie wspólnej modlitwy w Matce Kościołów. – To w archikatedrze rodzi się Kościół przez swoich kapłanów w sakramencie święceń. Wychodźmy stąd dzisiaj ze świadomością, że Chrystus jest jedynym i wiecznym kapłanem, a my mamy dorastać do miary tych łask, które otrzymujemy i które przez nas mają być przekazane ludowi Bożemu. Kościół nie boi się prawdy, bo prawda jest w Chrystusie i tylko On wyzwala człowieka z jego niewoli grzechu i śmierci – podkreślił abp Depo.

Przed Mszą św. abp Wacław Depo uczestniczył także w Drodze Krzyżowej, która również ofiarowana była w intencji przebłagalnej za grzechy osób duchownych.

AS