Kursy języka migowego dla ZGM TBS

ZGM

Pracownicy ZGM TBS zdobywają nowe umiejętności, tym razem poprzez udział w kursie języka migowego. Organizatorem szkoleń jest Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie.

W szkoleniach uczestniczy 14 pracowników miejskiej spółki. Kursy zorganizowane są dla pracowników, którzy mogą w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zetknąć się z petentami komunikującymi się za pomocą języka migowego. Uczestnicy zapoznają się z podstawowym zakresem słownictwa, alfabetem, liczebnikami, wyrażeniami, znakami migowymi z zakresu tematycznego: dom i jego wyposażenie, rodzina, opis postaci, uczucia i emocje, określenia czasu, żywność i posiłki w języku miganym (SJM) oraz w polskim języku migowym (PJM). Kursanci poznają też zasady komunikacji z osobami z uszkodzonym narządem słuchu. Program szkolenia obejmuje 30 godzin praktycznej nauki. Ostatnie zajęcia w WSZ odbędą się w środę 8 czerwca. Początek o godz. 12.