Kuwejt znosi ograniczenia importowe na polski drób

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ambasadę RP w Kuwejcie w dniu 8 kwietnia, władze Kuwejtu podjęły decyzję o zniesieniu, od dnia 30 marca 2020 r., zakazu wprowadzonego w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.
W związku z tym przestał obowiązywać, trwający od 26 stycznia 2020 r., zakaz wwozu do Kuwejtu mięsa drobiowego pochodzącego od wszystkich gatunków drobiu oraz produktów pochodnych, w tym jaj/produktów jajecznych (świeżych, chłodzonych, mrożonych, przetworzonych termicznie).
Jednak, przy certyfikacji produktów eksportowanych z Polski do Kuwejtu, należy pamiętać, że niektóre terytoria administracyjne w Polsce nadal objęte są restrykcjami w związku z ostatnimi ogniskami HPAI (obszar zapowietrzony i zagrożony). Restrykcje te wynikają z decyzji wykonawczej (UE) 2020/47 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (najnowsza zmiana załącznika – decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/504 z dnia 6 kwietnia 2020 r.).

źródło: MRiRW