Mały Feniks 2015 dla Radia FIAT – gratulujemy!

feniks

Częstochowskie Radio Fiat znalazło się w prestiżowym gronie laureatów nagrody Mały Feniks, przyznawanej corocznie przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich dziennikarzom i redakcjom mediów promujących wartości chrześcijańskie. Wyróżnienie dyrekcja rozgłośni odbierze w najbliższą sobotę, podczas warszawskich Targów Wydawców Katolickich.

 W 1999 roku po raz pierwszy oficjalnie została przyznana Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS. Choć już rok wcześniej z okazji odbywających się na warszawskich Stegnach III Targów Wydawców Katolickich uhonorowano osoby i instytucje wyróżniające się w propagowaniu idei chrześci-jańskich, to właśnie w 1999 roku jednak zapadła decyzja, że konkurs mieć będzie charakter cykliczny, a nagrody nosić będą miano FENIKSÓW. Potrzebę corocznej organizacji konkursu argumentowano chęcią nagłośnienia faktu odradzania się literatury religijnej, przez wiele lat marginalizowanej, spychanej do kościelnego undergroundu lub wprost prześladowanej przez totalitarny system komuni-styczny. Zwracano jednocześnie uwagę, iż nadszedł też czas intensywnego budzenia się do życia wydawnictw i redakcji katolickich, które wcześniej nie miały szans na normalne funkcjonowanie. Równolegle z nagrodami dla wydawców katolickich przyznawane są wyróżnienia dla mediów, zwane dla odróżnienia od nagrody głównej MAŁYMI FENIKSAMI. W tym roku tym ostatnim nagrodzono częstochowską rozgłośnię.
 Zawsze na fali
 Radio Fiat zainaugurowało działalność 10 sierpnia 1991 roku w ramach VI Światowych Dni Młodzieży. Od początku jego istnienie związane jest z archidiecezją częstochowską. W trakcie 24  lat funkcjonowania nieprzerwanie emituje program, w którym ważne miejsce zajmują informacje z życia Kościoła, zarówno w wydaniu lokalnym, ogólnopolskim, jak i światowym, muzyka chrześcijańska, czy transmisje Mszy św. oraz innych uroczystości religijnych.
– Wiele się zmieniło, jeśli chodzi o wykorzystywany przez nas sprzęt, bo emisja programów radiowych nierozerwalnie wiąże się z komputerami, a to dziedzina rozwijająca się bardzo prężnie. Studio też wygląda o wiele bardziej efektownie, niż za pierwszych lat mojej pracy, dziś jest zdecydowanie ładniej i bardziej funkcjonalnie. Jeżeli zaś chodzi o program, wiele rzeczy mamy w ramówce od lat – wspomina Przemysław Januszko, dziś zastępca dyrektora rozgłośni, jeden z pracowników z największym stażem.  Rynek medialny stawia coraz to nowe wyzwania, Radio Fiat na bieżąco dostosowuje się więc do zmieniających się realiów, nigdy jednak nie zapominając o przyświecającej rozgłośni od początku istnienia, idei krzewienia wartości chrześci-jańskich. Zespół redakcyjny robi na tyle umiejętnie, że nie tylko nie traci najwier-niejszych słuchaczy, którzy są z Radiem od lat, ale i na bieżąco pozyskuje nowych.
– Stawiamy na lokalność. Zawsze mówimy o wszystkim, co dzieje się w Częstochowie i archidiecezji, to nas wyróżnia. Coś dla siebie znajdą u nas zarówno starsi słuchacze, jak i najmłodsi. Dla każdego coś dobrego po prostu. Zdajemy sobie sprawę ze swoich niedoskonałości, ale nad nimi pracujemy. Robimy swoje po prostu – mówi Aleksandra Mieczyńska, redaktor programowy Radia Fiat. – Zdradzę, że obok konsolety mam zawsze ze sobą Biblię. Tak jest łatwiej. W niej szukam inspiracji do tego co powie-dzieć, kogo zaprosić. Praca dziennikarza to moje powołanie, chcę je realizować jak najlepiej.
 Głoszą Dobrą Nowinę tworząc Radio z wiarą i charakterem
 Zarówno dyrekcja, jak i pracownicy nie kryją radości, że MAŁY FENIKS trafia w tym roku właśnie w ich ręce. Traktują jednak nagrodę nie jako zwieńczenie działań, po których spoczywa się na laurach, a raczej jako motywację do dalszej pracy.  
–  Od wielu lat szukamy właściwej formuły, by stworzyć Radio na czasie, z charakterem, nie tracąc jednocześnie swej tożsamości – podkreśla ks. Piotr. – Na pewno dużym wsparciem jest dla nas stała obecność na antenie i dobre rady abp. Wacława Depo, który odważnie podejmuje trudne tematy i uczy nas być głosicielami Prawdy. Obecność zarówno w redakcji, jak i przy odbiornikach coraz młodszych słuchaczy to dowód, że idziemy w dobrym kierunku.  Radio Fiat rozpoczęło działalność tuż przed Dniami Młodzieży, które w 1991 roku odbyły się w Częstochowie. To głównie do młodych właśnie początkowo kierowany był  jego przekaz. Także w przyszłym roku, kiedy rozgłośnia świętować będzie ćwierćwiecze istnienia odbędą się w Polsce kolejne, już 31. Dni Młodzieży, tym razem w Krakowie.
– Wsłuchujemy się w głos ostatnich papieży, którzy zwracają uwagę na szukanie coraz to nowych form i sposobów dotarcia do młodych ludzi z przesłaniem, że jak mówił święty Jan Paweł II „Uwierzcie, ze Bóg jest i że jest Miłością” – mówi ks. dyrektor. – Tworząc Radio mocno lokalne, z różnorodną muzyką i informacją, udowadniamy, że chrześcijaństwo to nie jest sprawa jakiegoś zamykania się w getcie, bo katolickość polega na byciu powszechnym, czyli wszędzie. Nie ma takiego tematu, którego nie powinno podjąć medium takie, jak nasze. Nie znaczy to, że wszystko popieramy, bo stajemy na TAK po stronie Ewangelii, a na NIE kiedy próbuje się głosić antyewangelię. Na antenie mają swoje programy ruchy i stowarzyszenia naszej archidiecezji, a to kolejny dowód, że dużo czasu w Radiu oddaliśmy w służbie archidiecezji. Po to jesteśmy i na tym nam zależy. To jest Radio archidiecjezialne.  Istotną dla nas kwestią jest propagowanie i zachowanie narodowej tożsamości, stąd też często gościmy na antenie historyków, ekspertów z dziedziny literatury i filologii polskiej oraz pasjonatów tego, co polskie. Ponadto chcemy uprawiać dobrze rozumianą publicystykę, zapraszając do programów dziennikarzy z innych redakcji. Z częścią współpracujemy już na stałe np.: TV ORION, TVP Katowice, Gazeta Wyborcza w Częstochowie, Dziennik Zachodni Oddział w Częstochowie, zdrowaczestochowa.pl  i inni.
Wygląd statuetek wręczanych laureatom konkursu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich jest nieprzypadkowy i symboliczny. Feniks, legendarny ptak wedle mitologii greckiej żyjący w Etiopii, miał żyć kilkaset lat, po czym nagle spalał się na stosie, by szybko z popiołów powstać na nowo. Tak odmłodzony pojawiał się w egipskim Heliopolis. W literaturze starochrześcijańskiej stał się symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa, który zwycięsko powstał z żaru cierpień i śmierci. W odniesieniu do wydawnictw i mediów katolickich mityczny ptak  ma przypominać o ich misji i celu, jakim ostatecznie jest Zmartwychwstały Chrystus, który „jeśli nie zmartwychwstał, daremne jest – jak pisze Apostoł Paweł – nasze na-uczanie, próżna jest także nasza wiara”.  Autorką statuetki jest Anna Wolska, absolwentka Akademii SP w Warszawie.
Adam Jakubczak