Mapa Geośrodowiskowa Polski – baza danych o środowisku

grafika źródło: www.gov.pl

Mapa Geośrodowiskowa Polski (MGśP) to jedyna w skali kraju kompletna baza danych o najważniejszych komponentach środowiska i jego aktualnym stanie.
Ponad milion rekordów znajduje się w bazie MGśP! Obszerna baza danych zawiera informacje o miejscach występowania kopalin, gospodarce złożami, wybranych elementach górnictwa, hydrogeologii oraz hydrografii. Baza zawiera także dane o ochronie krajobrazu, zabytkach dziedzictwa kulturowego i stanie geochemicznym powierzchni ziemi.
Mapa Geośrodowiskowa Polski jest udostępniana w formie tradycyjnych map analogowych oraz rozbudowanych usług sieciowych.
Kompleksowy dostęp do Mapy Geośrodowiskowej Polski można znaleźć tutaj: http://emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/

źródło: www.gov.pl