„Mesjańskie imaginaria Europy…” – konferencja naukowa

konferencja

„Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic)” to tytuł konferencji naukowej, która w dniach 11 i 12 grudnia odbędzie się w Częstochowie.
– Wydaje się nam, że mesjanizm, mesjańskie wyobrażenia, idee, pojęcia, koncepcje, rozmaite projekty odnowy kultury, przemodelowania duchowości człowieka są jak najbardziej aktualne i ulegają znaczącym przekształceniom. Te obszary, którymi mesjanizm zawiaduje, są bardzo liczne – są to: sfera filozofii, etyki, pedagogiki, koncepcje wychowania, koncepcje estetyczne, pewne dyskursy emancypacyjne. Z drugiej strony idea mesjanizmu może ulegać znacznym uproszczeniom, tym samym może być niebezpieczna – zaznacza dr hab. Artur Żywiołek.
Organizatorem konferencji jest Pracownia Komparatystyki Kulturowej Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza we współpracy z Katedrą Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskim Stowarzyszeniem Komparatystyki Literackiej. Obrady toczyć się będą w sali konferencyjnej Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana przy ul. Wilsona 16.