Miasto przejmuje stadion przy ul. Loretańskiej

Skra

Od 2 stycznia planowane jest przejęcie stadionu Skry przy ul. Loretańskiej przez miasto, a następnie przekazanie w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Nieruchomość stanowi własność miasta, ale od 8 stycznia 2010 roku była w użyczeniu klubowi, który nim administrował i sporo w niego zainwestował.

– Zasady dalszego korzystania ze stadionu przez klub po 2 stycznia zostaną uzgodnione między jego trwałym zarządcą a Skrą. Oczywiście MOSIR będzie miał zapewnione środki związane z przejęciem i administrowaniem obiektem – mówi rzecznik częstochowskiego magistratu, Włodzimierz Tutaj.

Przedmiotem osobnych rozmów mają być rozliczenia pomiędzy miastem a klubem z tytułu inwestycji poczynionych przez klub w ostatnich latach. Władze klubu na razie nie chcą komentować całej sprawy.

PB