Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia

janów

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego opowiedzą o badaniach etnograficznych w gminie Janów. Spotkanie zatytułowane: „Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia” rozpocznie się w środę, 22 czerwca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Janowie.

W kwietniu 2016 roku na terenie gminy Janów realizowano projekt naukowy zatytułowany: „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej”. Badania te, w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadzili naukowcy oraz studenci etnologii z Uniwersytetu Łódzkiego.

Jego realizacja była możliwa m.in. dzięki przycylości mieszkańców gminy, którzy zgodzili się wówczas poświęcić studentom łódzkiego uniwersytetu swój czas, podzielić się wspomnieniami o miejscach szczególnie ważnych dla lokalnej społeczności.

Rusza kolejny etap projektu. W dniach 20 czerwca – 16 lipca badania prowadzić będą etnolodzy, ale także archeolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki pracom archeologów miejsca, o których mieszkańcy wiosną opowiadali, zostaną udokumentowane i opisane, by zachować wiedzę oraz pamięć o nich.
Oficjalna strona projektu: www.najurze.uni.lodz.pl

źródło: http://www.janow.pl/