Ministerstwo wspiera MOK w Łazach

mok

80 tysięcy złotych przekaże Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozwój Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach. Dzięki ministerialnym środkom uda się kupić nowoczesne nagłośnienie, oświetlenie, kurtyny i kotary do nowej sali widowiskowej MOK Łazy. Zaplanowano także kupno nowych foteli na balkon – wylicza dyrektor łazowskiego ośrodka Grzegorz Piłka.
Miejski Ośrodek Kultury w Łazach kolejny raz otrzymuje dotację z Warszawy. Wcześniej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało 100 tysięcy złotych na modernizację sali widowiskowej, balkonu oraz holu i klatek schodowych w budynku MOK.
Zakup profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego to trzeci etap zmian. W 2012 roku za blisko 400 tysięcy złotych przeprowadzono remont i termomodernizację gmachu MOK Łazy. W ubiegłym roku wyremontowano salę, teraz decyzja o kupnie sprzętu. Jak podkreśla dyrektor MOK Łazy – inwestycje te pozwalają stworzyć godne warunki do rozwoju artystycznego mieszkańców Łaz, jak również organizacji koncertów i widowisk. To szansa na organizowanie większej liczby koncertów, nowych przeglądów czy festiwali. Kupno sprzętu podniesie również standard świadczonych usług oraz zmniejszy koszty z tytułu wynajmu sprzętu – dodaje Grzegorz Piłka.

salaremont1

fot. Piotr Pieszczyk