”Młodzi nie dajcie się zniewolić!”

Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości

Odbyła się 35. Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości. Modlono się właśnie w intencji trzeźwości, ale również odnowy moralnej narodu polskiego.

Pielgrzymka rozpoczęła się od Koronki do Miłosierdzia Bożego w Kaplicy św. Józefa. Później miało miejsce spotkanie w czterech grupach tematycznych w kontekście przygotowywanego Kongresu Apostolstwa Trzeźwości. Ks. Marek Dziewicki w wykładzie przekonywał młodych, by nie dali się zniewolić używkom.

Na zakończenie soboty 18 czerwca, pielgrzymi uczestniczyli w modlitwie apelowej, której przewodniczył bp Tadeusz Bronakowski – Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Później odprawiono Mszę św. Wręczono również Statuetki Trzeźwości. Po Mszy Św. wystawiono Najświętszy Sakrament. Odmówiono Różaniec i czuwano w intencji trzeźwości narodu. Modlono się o uzdrowienie rodzin z nałogów pijaństwa i innych uzależnień.

Niedziela 19 czerwca rozpoczęła się od Drogi krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. O 9.30 sprawowano Mszę św. pielgrzymkową w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył jej, a także bp Tadeusz Bronakowski. W homilii zwrócił uwagę na to, że alkohol jest uznawany za czwarty pod względem siły narkotyk.

Nie możemy pozwolić, aby młode pokolenie powtarzało błędy z przeszłości. Młodzież potrzebuje świadectwa trzeźwości – mówił bp. Bronakowski.

Biskup przywołał również ważne słowa Św. Jana Pawła II: ”Młodzi nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać rozczarowani, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem”.

Według biskupa Bronakowskiego nie będzie trzeźwego narodu bez zdecydowanej i konsekwentnej polityki ograniczania fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu i zakazania reklamy tej używki.

Trzeba przeciwstawiać się potężnemu alkoholowemu lobby. Z taką prośbą i nadzieją zwracamy się z tego miejsca do władz ojczyzny, które obiecały dobrą zmianę. Taka dobra zmiana musi się także dokonać w odniesieniu do ochrony trzeźwości – dodał biskup.

Na zakończenie uroczystości metropolia poznańska przekazała sztandar metropolii gdańskiej.

SZ