Mówimy NIE uzależnieniom i przemocy

nie_uzaleznieniom

Spotkanie w ramach „dobrych praktyk” mających na celu promocję podejmowanych działań o charakterze profilaktycznym, opiekuńczo-wychowawczym, terapeutycznym odbyło się (2.03) w Częstochowskim Towarzystwie Profilaktyki Społecznej przy ul. Rejtana w Częstochowie. Porozumienie w ramach Partnerstwa Aktywności Lokalnej, ma na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą oraz przeciwdziałanie uzależnieniom.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/03/Jadczak_serwis.mp3]

– mówi Zbigniew Jadczak, prezes zarządu Stowarzyszenia Abstynenckiego Północ w Częstochowie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele różnych podmiotów, włączone w tą inicjatywę. Wśród nich także Sylwia Bielecka, koordynator częstochowskiego Telefonu Zaufania:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/03/Bielecka_serwis.mp3]

Spotkania w ramach porozumienia odbywać się będą raz na kwartał. Kolejne spotkanie przewidziano na 8 czerwca w częstochowski Caritasie.

PKr