Mural na urodziny miasta

mural

Masz pomysł jak wykorzystać wolną przestrzeń w centrum miasta? Miasto Radomsko ogłasza otwarty konkurs na projekt i wykonanie muralu. Zgłoś swój udział w konkursie, wygraj, a Twój mural zobaczy całe miasto.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego inspirowanego jubileuszem 750 – lecia lokacji Miasta Radomska, jego historią i tradycją. Miejscem, gdzie zrealizowany zostanie wyłoniony w konkursie projekt, jest ściana budynku znajdującego się przy skwerze na rogu ulic Żeromskiego i Piłsudskiego w Radomsku. Kompozycję muralu należy wpisać w kontekst architektoniczny ściany budynku z wykorzystaniem istniejących elementów architektury (okna, podziały ściany, itp.) Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych brutto. Czekamy na zgłoszenia do 14 października br. Ogłoszenie zwycięskiego projektu nastąpi do 19 października br. Każdy projekt powinien być dostarczony osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie, w terminie do 14 października br. (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97 – 500 Radomsko, Wydział Informacji i Promocji z dopiskiem: „Zgłoszenie do konkursu na projekt i wykonanie muralu”.

Szczegółowy regulamin konkursu do pobrania na stronie www.radomsko.pl

Informacja UM Radomska