Nadal pomagamy na różne sposoby – gość Poranka Radia Fiat Sofia Miezientseva

Trwająca od ponad roku wojna w Ukrainie spowodowała, że kilka milionów obywateli tego kraju uciekło przed działaniami wojennymi do Polski. Pomoc, jaka do nich płynęła w początkowym okresie, polegała przede wszystkim na zapewnieniu schronienia, żywności czy środków potrzebnych do życia. Obecnie pomoc kierowana do uchodźców z Ukrainy przybiera bardziej formę wsparcia psychologicznego czy kursów i szkoleń ułatwiających znalezienie pracy. O tej pomocy rozmawialiśmy w Poranku Radia Fiat z Sofią Miezientsevą, koordynatorem Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Od ponad roku w podczęstochowskim Olsztynie przebywa 80 dzieci z ukraińskich domów dziecka wraz ze swoimi opiekunami. W ośrodku Święta Puszcza znalazły schronienie, tutaj spędzają czas, uczą się i czekają na powrót do swojego kraju. Opiekująca się nimi Caritas Archidiecezji Częstochowskiej stale podejmuje działania, aby dni spędzone w Polsce były dla nich miłym czasem. – Przykładem tego była m.in. organizacja Dnia Dziecka – mówi Sofia Miezientseva:

Bardzo pomocną dla Ukraińców przebywających w Częstochowie i w regionie placówką jest Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Oferowana przez nie pomoc jest bardzo szeroka, skierowana zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bez względu na czas pobytu w Polsce:

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom prowadzone przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zlokalizowane jest przy ul. Ogrodowej 24/44. Szczegółowe informacje o jego działaniach znaleźć można na stronach internetowych częstochowskiej Caritas.