Nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury


herb

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy przypomina, że jeszcze tylko do 30 czerwca można zgłaszać kandydatury do Nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury.

Nagrody Miasta Częstochowy przyznawane są raz w roku za szczególne osiągnięcia w twórczości, promocji i ochronie kultury w następujących dziedzinach: literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, ochrona i promocja kultury. Mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

Propozycje kandydatów do nagrody mogą składać: instytucje kultury, szkoły artystyczne, związki i stowarzyszenia twórcze, inne organizacje i stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.

Wnioski zawierające: dane osobowe kandydata do nagrody, dane o dorobku twórczym lub artystycznym, wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie zgłoszenia kandydatury, należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta pok. 3, ul. Śląska 11/13, do 30 czerwca 2015 roku. Możliwe jest również składanie dokumentów w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres info@czestochowa.um.gov.pl lub za pomocą platformy Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego https://www.sekap.pl.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy http://www.czestochowa.pl/page/file.php