Narodowy Dzień Życia

W związku z przypadającym dziś (24 marca) Narodowym Dniem Życia, Fundacja „Pro-prawo do życia” zorganizowała w centrum miasta, na tzw. Kwadratach, pikietę, podczas której działacze fundacji zwracali częstochowianom uwagę na świętość daru jakim jest życie, zwłaszcza życie dzieci nienarodzonych.
– Zamierzamy rozłożyć pięć plakatów antyaborcyjnych, będziemy mieli megafon z krótkim komunikatem, tak, żeby ludzie idący ulicą wiedzieli po co tu stoimy – mówił tuż przed rozpoczęciem pikiety Rafał Gawęda z Fundacji „Pro-prawo do życia”. – Kolejnym etapem naszego zgromadzenia tutaj będzie rozdawanie białych róż przechodniom, zwłaszcza kobietom, jako symbol czystości życia, świętości życia. Ze szczególnym naciskiem na życie nienarodzone.Będziemy również rozdawać ulotki, na których jest to samo co na plakatach: obraz zamordowanych dzieci wskutek aborcji.
W pikiecie wzięło udział kilkanaście osób działających w fundacji. Wyjaśniali oni zainteresowanym powody swojej akcji, rozdawali ulotki, a także kwiaty.
Narodowy Dzień Życia został ustanowiony świętem w 2004 roku uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

ZD