Nauczanie w domu – konieczność czy wybór?

Obowiązujące w Polsce prawo dopuszcza możliwość kształcenia dzieci poza placówkami oświatowymi. Chodzi tutaj zarówno o nauczanie indywidualne, jak i o tzw. edukację domową. Sytuacje, w jakich jest to dopuszczalne, spowodowane są różnymi przyczynami. Również zgoda na jedną lub drugą formę edukacji wydawana jest przez różne organy. Sprawę wyjaśnia naczelnik Wydziału Edukacji, Magdalena Dębska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/1domowaszkola_Debska_12_04_2018.mp3]

Inną kwestią, coraz częściej interesującą rodziców, jest tzw. edukacja domowa. Takie rozwiązanie jest w naszym kraju możliwe od 1991 roku:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/2domowaszkola_Debska_12_04_2018.mp3]

Żeby uczyć swoje dziecko w ramach edukacji szkolnej nie trzeba mieć ukończonych żadnych specjalistycznych kursów, studiów pedagogicznych, a nawet wyższych studiów. W trybie edukacji domowej dzieci mogą spełniać swój obowiązek szkolny od edukacji przedszkolnej, poprzez edukację wczesnoszkolną, szkołę podstawową, gimnazjalną oraz ponadgimnazjalną. Warto przypomnieć, że od 2014 roku istnieje możliwość przejścia na tryb edukacji domowej w dowolnym momencie roku szkolnego.

ZD

foto źródło: www.tatento.pl