Niedziela „Ad Gentes”

Misjonarze są świadkami nadzeii, która nigdy nie przemija. Są też budowniczymi lepszej przyszłości. Dają świadectwo i niosą światło często do najbardziej oddalonych części świata.Wypełniają obowiązek bycia uczniami-misjonarzami, czyli obowiązek każdego z nas.

II niedzielea Wielkiego Postu jest obchodzona w Polsce jako Dzień Modliwty, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku hasłem były słowa „Gdzie misjonarze – tam nadzieja”.
W 2016 r. dzieło Pomocy „Ad Gentes” dofinansowało 169 projektów ewangelizacyjnych, medycznych, edukacyjnych i charytatywnych polskich misjonarek i misjonarzy w krajach misyjnych, głownie w Afryce i Ameryce Łacińskiej na kwotę 150 tys. euro.

Wspierajmy i dziękujmy misjonarzom, jednocześnie modląc się o powodzenie ich wszystkich misji, które bardzo często wymagają wiele poświęcenia.

źródło: www.misje.pl