Nowe kamery miejskiego monitoringu na Północy i Tysiącleciu

Straż Miejska w Częstochowie rozbudowała miejski monitoring wizyjny o nowe kamery. Zadanie zostało zrealizowane dzięki mieszkańcom, głosującym na nie w ramach tzw. budżetu obywatelskiego.

Monitoringiem zostały objęte nowe miejsca w dzielnicach Północ oraz Tysiąclecie. Zgodnie z wnioskami mieszkańców, rejestracją wizyjną zostały objęte obszary w rejonie Al. Armii Krajowej i ul. Kiedrzyńskiej. O szczegółach mówi rzecznik Straży Miejskiej w Częstochowie, Artur Kucharski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_monitoring_miejski_artur_kucharski_13_02_2020.mp3]

Monitoring miejski to temat, który stale interesuje częstochowian. Zapytaliśmy ich, jaka jest opinia na temat działania monitoringu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/2_monitoring_miejski_mieszkancy_13_02_2020.mp3]

Obecnie system miejskiego monitoringu składa się z 91 punktów kamerowych, które emitują 123 różnych obrazów z monitorowanych miejsc. Kolejne kamery mają powstać m.in. w rejonie powstającej Promenady Śródmiejskiej.

MSI