Nowy program gospodarowania odpadami w subregionie? Rozmowy trwają

Wywóz śmieci/fot. Radio Fiat

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Częstochowy, podjęto temat stworzenia międzygminnego systemu gospodarowania odpadami, który mógłby objąć obszar wojewódzkiego subregionu północnego. System miałby się opierać na porozumieniu w ramach którego m. Częstochowa miałoby przejąć zadania własne okolicznych gmin, w zakresie pozyskiwania, składowania i przetwarzania odpadów komunalnych.

Na razie projekt jest w fazie rozmów i konsultacji. Nie ma jeszcze dokumentów ani szczegółowych planów, jednak istnieje wizja, którą omawia rzecznik Urzędu Miasta, Włodzimierz Tutaj:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/10/1_system_odpady_tutaj_14_10.mp3]

Projekt ma docelowo doprowadzić do stworzenia komunalnej infrastruktury recyclingowej, która umożliwi generowanie zysków z odzyskanych surowców, co ma się ostatecznie przełożyć na obniżkę cen za wywóz śmieci. Takie są plany. Na razie wiadomo tylko, że jeżeli dojdzie do wdrożenia projektu w życie, będzie to proces dwuetapowy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/10/2_system_odpady_tutaj_14_10.mp3]

Jeśli projekt zostanie zrealizowany, to gminy, które nie będą chciały wziąć w nim udziału, w ramach zadań własnych nadal będą mogły korzystać z infrastruktury wysypiska w Sobuczynie na dotychczasowych zasadach. Jak będą wyglądały szczegóły międzygminnej współpracy, tego jeszcze nie wiadomo. Projekt jest dopiero w fazie koncepcyjnej. O jego rozwoju będziemy jeszcze informować.