Obchody Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

22 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Celem jest przypominanie, że wolność religijna należy do podstawowych, niezbywalnych i nienaruszalnych praw człowieka.

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie został ustanowiony w 2019 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Warto podkreślić, że była to inicjatywa polskiej dyplomacji. Jej pomysłodawcy chcieli zwrócić uwagę na trudną sytuację ofiar prześladowań oraz potrzebę walki z aktami przemocy związanymi z religią i światopoglądem.

Prześladowania na tle religijnym

Według raportu międzynarodowej organizacji Open Doors z poważnymi prześladowaniami zmaga się ponad 360 milionów chrześcijan. Przemoc wobec nich jest szczególnie nasilona w krajach Afryki Subsaharyjskiej. W 2022 r. w samej Nigerii śmierć ze względu na wiarę poniosło 5014 chrześcijan.

Prześladowania na tle religijnym odnoszą się nie tylko do aktów przemocy fizycznej wobec osób wierzących. Zaliczają się do nich również sytuacje, w których utrudnia się wiernym kultywowanie praktyk religijnych poprzez np. uniemożliwienie budowania kościołów czy rejestrację organizacji. W Polsce dochodzi do zakłócania nabożeństw, napaści na duchownych, profanacji obiektów kultu i symboli wiary. Są też przypadki, gdy chrześcijanie – wyłącznie z powodu swojej wiary – tracą pracę.

Działania w obronie wierzących

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wielokrotnie podejmował interwencje w przypadkach jawnej dyskryminacji osób wierzących. Z jego inicjatywy Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją przepis, na podstawie którego skazano przedsiębiorcę z Łodzi. Odmówił on wydruku materiałów organizacji LGBT, które stały w sprzeczności z wyznawanymi przez niego wartościami.

Minister Sprawiedliwości wsparł również obywatelski projekt ustawy „W obronie chrześcijan”, który podpisało ponad 400 tysięcy Polaków. Zawarte w nim regulacje prawne zapewniają wyznawcom wszelkich religii realną ochronę. To odpowiedź na coraz silniejsze przypadki atakowania chrześcijan w naszym kraju.

Ponadto, dzięki działaniom Ministerstwa Sprawiedliwości, we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje jednolita zasada poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej i językowej dziecka, gdy trafia ono do rodziny zastępczej.

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości