Obchody Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

22 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Celem jest przypominanie, że wolność religijna należy do podstawowych, niezbywalnych i nienaruszalnych praw człowieka. Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie został ustanowiony w 2019 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Warto podkreślić, że była

Czytaj dalej