Oczekiwanie w uczelnianej wspólnocie

Wspólne łamanie się opłatkiem i modlitwa – to wszystko towarzyszyło wieczerzy wigilijnej, w której w piątek 20 grudnia uczestniczyli studenci i wykładowcy Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Studenci V roku złożyli życzenia wszystkim przybyłym gościom i przedstawili znaczenie ikony Bożego Narodzenia. Po błogosławieństwie opłatków, studenci i wykładowcy złożyli sobie życzenia.

Refleksją z kolejnego spotkania podzielił się ks. dr Mikołaj Węgrzyn – dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/1_ks_Mikolaj_Wegrzyn_20_12.mp3]

Dla studentów teologii to dobry moment do spotkania się przy wspólnym stole i porozmawiania. Tego czasu tak bardzo im brakuje podczas studiowania podkreśla Dominik Pietrzak, student IV roku teologii:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/2_Dominik_Pietrzak_20_12.mp3]

Czas przed świętami w Instytucie jest bardzo intensywny. Podczas przerw pomiędzy zajęciami nie ma czasu na chwilę zatrzymania i porozmawiania ze sobą. Dlatego to spotkanie bożonarodzeniowe jest tak bardzo ważne dla wszystkich studentów teologii.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/3_Ania_Dziedzic_19_12.mp3]

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie został założony przez biskupa Stefana Barełę na mocy dekretu z 3 maja 1981 roku. Jest związany umową naukową z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.