Otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów

W czwartek 7 grudnia w auli Zespołu Poklasztornego parafii św. Zygmunta w Częstochowie odbyła uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Mówi Alicja janowska – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/otrzymali-stypendia1.mp3]

 

Stypendia wręczał wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, który nie krył radości z osiągnięć młodzieży:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/otrzymali-stypendia2.mp3]

Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski lub komisja. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Szkoły – w przypadku, gdy Rada Szkoły nie została powołana, Radzie Pedagogicznej.

Rada Szkoły lub Rada Pedagogiczna po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90 Ustawy o systemie oświaty, zatwierdza jednego kandydata.

PN