Pamięci Mariana Bereski

Szymon Bereska, wnuk zasłużonego dla miasta Radomska Mariana Bereski, na ręce prezydenta miasta oraz dyrektora Muzeum Regionalnego w Radomsku przekazał pamiątkowe medale upamiętniające jego dziadka.

Jak wyjaśnia Szymon Bereska, na medalu widnieje postać zmarłego w grudniu 2015 roku Mariana Bereski. Był on prekursorem zorganizowanego ruchu numizmatycznego w Radomsku. W 1985 roku stworzył podwaliny pod rozwój numizmatyki w naszym mieście. Oficjalnie ruch powstał w 1986 roku, na początku było to koło numizmatyczne a następnie przekształcono je w Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Leszka Czarnego w Radomsku.

– Na awersie medalu znajduje się podobizna Mariana Bereski, natomiast rewers przedstawia ratusz miejski w Radomsku, stanowiący element ekslibrisu numizmatycznego mojego dziadka. Dziękuję prezydentowi za zezwolenie na wykorzystanie herbu miasta. Jestem pewien, że medale będą godnie prezentowane u prezydenta i w radomszczańskim muzeum – zauważa Szymon Bereska, który o zgodę na wykorzystanie herbu miasta jako elementu pamiątkowego medalu wystąpił w kwietniu bieżącego roku.

Wnuk znanego radomszczanina przekazał łącznie 3 medale, dwa z nich trafią do Muzeum Regionalnego – Marian Bereska z pewnością był zasłużonym mieszkańcem Radomska. Medal upamiętni jego postać na wieki oraz przypomni przyszłym pokoleniom jego dokonania, natomiast wizerunek herbu miasta podkreśla jego nierozerwalny związek z Radomskiem – zauważa prezydent Jarosław Ferenc.

Informacja/fot. UM Radomska