Pieniądze na odnowę zabytków

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2018 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. Celem udzielenia dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mających na celu zahamowanie procesów destrukcji substancji zabytku o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej oraz obiektów zabytkowych wpisanych do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Jak twierdzi rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Maciej Gramatyka, składając wniosek pamiętać należy o kilku istotnych szczegółach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/konkurs_Gramatyka_05_04_2018.mp3]

Kwota na realizację konkursu wynosi 500 tys. zł. Termin składania ofert do I etapu konkursu upływa 18 kwietnia 2018 r. Rozstrzygniecie konkursu planowane jest w czerwcu 2018 r. Laureatami konkursu w latach ubiegłych były między innymi: parafia w Palowicach, parafia w Cieszynie, katowicka katedra Chrystusa Króla, parafia w Żarkach czy zamek w Ogrodzieńcu.

ZD

foto źródło: BP UMWŚ