Poczty sztandarowe w Miejskim Domu Kultury

jubileusz szkoly

Mundury i poczty sztandarowe zagościły dziś w MDK przy ul. Łukasińskiego. 6 czerwca swoje święto obchodził Zespół Szkół im. Wisławy Szymborskiej – 20-lecie istnienia i nadania imienia noblistki i jednocześnie przyznanie naszej poetce Nagrody Nobla.

Z tej okazji przybyli do Częstochowy goście z zaprzyjaźnionych szkół, m.in. z Olkusza i Katowic. Ale to niejedyna rocznica. Pan pułkownik Stanisław Ujma, dowódca Polskich Drużyn Strzeleckich Okręgu Staropolskiego, mówi, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach obchodzi w tym roku jubileusz 90-lecia, a sieć szkół prowadzonych przez ZDZ w Polsce powstała 70 lat temu. 20 lat temu w naszym mieście powstał Zespół Szkół, podlegający pod ZDZ w Katowicach. A dlaczego Szymborska została patronką szkoły? Pan pułkownik tłumaczy, że cechami szkoły są mądrość i kultura, a taka była nasza noblistka.

Szkoły należące do ZDZ w Katowicach proponują młodym ludziom naukę ciekawych zawodów w technikach i szkołach zawodowych – aż w 40 kierunkach. Prowadzą też kursy dla dorosłych. Prezes zarządu ZDZ, pan Jacek Kwiatkowski, poinformował, że od nowego roku szkolnego powstanie w Katowicach nowy kierunek: technik operacyjnych służb lotniskowych.

Zakład Doskonalenia Zawodowego prowadzi 57 szkół, 10 szkół ma charakter mundurowy.

AD