Podsumowanie akcji charytatywnej „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”

Od kilku lat przedstawiciele Towarzystwa Patriotyczne „Kresy” organizują akcję wspomagającą Polaków mieszkających na Litwie, Białorusi i Ukrainie. W poniedziałek 17 lutego w Sali Papieskiej na Jasnej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznych przedsięwzięć pomocowych. Spotkaniu towarzyszyły występy artystyczne zespołu „Bursztynki” z Wileńszczyzny. Gościem honorowym spotkania był abp Wacław Depo, który podkreślił, że osoby, które mieszkają na Litwie, Białorusi czy Ukrainie to Polacy, których sytuacja zmusiła do pozostania za granicami:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_akcja_charytatywna_depo_17_02.mp3]

Spotkanie poprzedziła Msza św. przed Cudownym Obrazem odprawiona przez abp. Wacława Depo. Nad całością akcji pomocowej czuwał ks. Ryszard Umański, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, prezes Towarzystwa Patriotycznego Kresy oraz nauczyciele częstochowskich szkół:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/2_akcja_charytatywna_umanski_17_02.mp3]

W tym roku 695 szkół brało udział w akcji charytatywnej. O tym, w jaki sposób młodzież włączyła się do akcji mówi Ilona Walczak-Dądela, dyrektor VIII Liceum Samorządowego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/3_akcja_charytatywna_walczak_17_02.mp3]

Akcja została zorganizowana przed Świętami Bożego Narodzenia w 2019 r. Ofiarowane wsparcie materialne przekazane zostało Polakom mieszkającym na Kresach (Wilno, Grodno, Lwów), aby mogli godnie przeżyć Święta Bożego Narodzenia. Zebrano ponad 20 ton artykułów szkolnych i żywnościowych.

MST