Podsumowanie zbiórki bibliotecznej

555029_4485445263431_1451607347_n_0

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Częstochowie zorganizowało i przeprowadziło w dniach od 1 marca 2014 r. do 29 listopada 2014 r. na terenie Częstochowy zbiórkę publiczną z przeznaczeniem zebranych środków na rzecz wsparcia działalności Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie (Biblioteki Głównej wraz z Oddziałem Dla Dzieci i Młodzieży oraz filiami miejskimi).

Zbierano dobrowolne wpłaty do skarbonek stacjonarnych umieszczonych w głównym budynku Biblioteki Publicznej i w pomieszczeniach części filii bibliotecznych (poza filiami umiejscowionymi w placówkach oświatowych) oraz do puszek kwestarskich podczas imprez organizowanych przez Bibliotekę Publiczną na wolnym powietrzu: Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – 23 kwietnia 2014 r. i Nocy Kulturalnej – 27 czerwca 2014 r.

Wydano 23 puszki kwestarskie – wszystkie ponumerowane, opisane i zaplombowane. Pieniądze wpłacano do kasy Stowarzyszenia i wydatkowano na bieżąco przez cały okres trwania zbiórki zgodnie z jej celem. Pozyskano 15 tys. 560,44 zł. Pieniądze te wspomogły działalność Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, przede wszystkim zakupiono z tych środków książki za kwotę 14 tys. 720,66 zł, które zasiliły zbiory poszczególnych filii, a także materiały na warsztaty, nagrody rzeczowe na konkursy, sprzęty oraz elementy wyposażenia.