Podsumowano tegoroczną kwestę na częstochowskich cmentarzach

Doroczna kwesta na cmentarzach św. Rocha i Kule w dniu Wszystkich Świętych odbyła się w tym roku już po raz 25. W czwartek 3 listopada wolontariusze zliczali zebrane fundusze. Ile im się udało zebrać, i który zabytkowy grób zostanie za te pieniądze odrestaurowany?

Organizacją kwesty nieprzerwanie od 25 lat zajmuje się Stowarzyszenie Liga Miejska. Wolontariusze ustawiają się zwykle przy wejściach na cmentarze i tam pełnią dyżury przez określony czas, regularnie się zmieniając. Historię tej inicjatywy na częstochowskich cmentarzach przypomniała Anna Pawłowska z Ligi Miejskiej:

W zespole kwestowym znalazły się zarówno osoby młode, jak i takie, które angażują się nieprzerwanie od ponad 20 lat. Podobnie jest w przypadku wspierających zbiórkę, gdzie czasem widać jak babcie dają wnuczkom pieniądze i zachęcają do wrzucenia, tłumacząc ideę dbania o dziedzictwo narodowe na cmentarzach. W tegorocznej edycji kwesty brało udział około 80 wolontariuszy w różnym wieku. Wyniki działań podsumowuje radny Paweł Ruksza:

Tradycyjnie zabytkowe nagrobki odnawiane są na przemian – raz na cmentarzu św. Rocha, raz na cmentarzu Kule. W tym roku odnowiona zostanie mogiła z cmentarza św. Rocha, jednak organizatorzy kwesty jeszcze nie wiedzą która. Typowane są dwa pomniki, a wybór będzie zależał od kosztorysu, jaki przedstawi renowator.