„Pokonać bezdomność” 2020. Rusza dodatkowy konkurs ofert

grafika źródło: www.gov.pl

Od 50 tys. do nawet 300 tys. zł na dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Ministerstwo Rodziny ogłasza dodatkowy konkurs ofert w ramach tegorocznej edycji programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.
Oferty w ramach dodatkowego konkursu do programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” 2020 można składać do 3 lipca br.
– Zachęcamy do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację – od 50 tys. do 300 tys. zł – można uzyskać na realizację działań w ramach modułu dotyczącego infrastruktury – informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Moduł ten dotyczy wsparcia podmiotów w dostosowaniu do obowiązujących standardów prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych.
W ramach dodatkowego konkursu ofert do wzięcia jest 1,5 mln zł.
– Osoby bezdomne mogą być włączone do realizacji prac remontowych czy adaptacyjnych. To szansa na aktywizację zawodową tych osób – podkreśla minister Marlena Maląg. Jak dodaje, ważne jest, by placówki oferujące wsparcie osobom bezdomnym były miejscami bezpiecznymi i spełniającymi standardy.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać listem poleconym do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – konkurs dodatkowy.
Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-dodatkowym-konkursie-ofert-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-2020

źródło: www.gov.pl