Policja podsumowała działania NURD

Policjanci podsumowali działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Mundurowi swoją uwagę w szczególności skierowali na pieszych łamiących przepisy ruchu drogowego. Ujawniali również nieprzepisowe zachowania kierowców w stosunku do pieszych. Częstochowscy policjanci nałożyli 173 mandaty, 24 osoby pouczyli, skierowali też 3 wnioski o ukaranie do sądu.
W częstochowskich działaniach brało udział łącznie 47 policjantów. W trakcie akcji stróże prawa odnotowali 58 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi w stosunku do osób pieszych oraz 75 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Do najczęściej popełnianych wykroczeń przez pieszych należało przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.