Policyjne działania NURD

Od godziny 6.00 policjanci z zawierciańskiej drogówki prowadzą działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas akcji policjanci zwracają szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Akcja prowadzona jest od wczesnych godzin porannych i zostanie zakończona o godz. 22.00. Działania policyjne „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach ogólnokrajowej akcji stróże prawa zwracają uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądają się czy piesi i rowerzyści i motorowerzyści sami nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.