Politechnika Częstochowska rozpoczęła jubileuszowy, 75. rok akademicki

Po raz 75. na inaugurację nowego roku akademickiego Politechniki Częstochowskiej zabrzmiała tradycyjna pieśń „Gaudeamus igitur”. We wtorek 3 października Akademickie Centrum Kultury gościło władze Uczelni z rektorem prof. dr. hab. inż. Norbertem Sczygiolem na czele, licznych gości, wśród których był m.in. abp Wacław Depo, a przede wszystkim studentów, którzy kontynuują lub rozpoczynają naukę w Politechnice.

Politechnika Częstochowska to największa i najstarsza uczelnia wyższa w naszym mieście. Rokrocznie, dzięki osiągnięciom naukowym wykładowców i studentów, jaj prestiż wzrasta. Jak powiedział rektor Politechniki prof. Norbert Sczygiol, jubileusz to okazja do podsumowania pewnego okresu funkcjonowania Uczelni, ale też do spojrzenia w przyszłość:

Politechnika Częstochowska została utworzona w 1949 roku. Prowadzi działalność naukową, badawczą i dydaktyczną na 6 wydziałach, na 36 kierunkach, kształcąc obecnie ponad 5 tys. studentów. Jak zaznacza rzecznik prasowy Politechniki Katarzyna Brendzel, Uczelnia stele się rozwija, dostosowując się do nowych wymagań stawianych absolwentom uczelni technicznych:

W najbliższą niedzielę, 8 października w Duszpasterstwie Akademickim Emaus odprawiona zostanie Msza św. inaugurująca nowy rok akademicki. Do uczestnictwa zaproszeni są wszyscy studenci i pracownicy naukowi wszystkich uczelni wyższych miasta Częstochowy. Mszy św. będzie przewodniczył bp Andrzej Przybylski.

Inauguracja 75. jubileuszowego roku akademickiego na Politechnice Częstochowskiej, 03.10.2023 r.