Polscy muzycy kościelni z modlitwą na Jasnej Górze

Na co dzień służą Bogu i wiernym swym muzycznym talentem. 9 listopada polscy muzycy kościelni po raz 10. przybyli z pielgrzymką do częstochowskiego sanktuarium.

Duchowy wymiar spotkania podkreśla bp Piotr Greger, Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/1_bpGreger.mp3]

Każdej edycji pielgrzymki towarzyszy jakiś hasło przewodnie. O tegorocznych celach i intencjach spotkania muzyków kościelnych mówi ks. dr Wiesław Hudek, prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/2_ksHudek.mp3]

Ks. Grzegorz Piekarz, dyrygent chóru „Pueri Cantores Tarnovienses” z Tarnowa podkreśla, jak ważne dla środowiska muzycznego są szerokie spotkania i możliwość wymiany doświadczeń:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/3_ksPiekarz.mp3]

Pielgrzymka muzyków Kościelnych rozpoczęła liturgią pokutną, podczas której każdy z uczestników mógł przystąpić do sakramentu pokuty. Wydarzeniem głównym była Msza św. w bazylice jasnogóskiej, pod przewodnictwem bp. Piotra Gregera.

W tym roku wspólnym śpiewom przewodniczyły chóry z archidiecezji katowickiej:

Młodzieżowy Chór Miejski Canticum Novum z Wodzisławia Śląskiego (dyr. Emilia Kopiec)
Chór Canticum Novum z Suszca (dyr. Szymon Cichoń, Barbara Cichoń)
Schola liturgiczna Anima Symphonizans bazyliki św. Ludwika w Panewnikach (dyr. Łukasz Kurpas)
Schola Studium Organistowskiego Archidiecezji Katowickiej (dyr. s. M. Benigna Tkocz).

Wymienione zespoły wykonały także uroczysty koncert w bazylice jasnogórskiej, będący zwieńczeniem całodniowej modlitwy.

Jakub Szewczyk