Porozmawiaj z notariuszem o… testamencie notarialnym

don-2016_plakat2

26 listopada 2016 r., w ostatnią sobotę miesiąca, samorząd notarialny organizuje kolejną edycję Dnia Otwartego Notariatu. W tym roku rejenci zapraszają do rozmowy na temat testamentów oraz zasad i mechanizmów dziedziczenia. Z akcji skorzystać można także w Częstochowie.

– Dzień Otwarty Notariatu jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez samorząd notarialny od 2010 roku – wyjaśnia notariusz Maciej Chojnacki, ogólnopolski koordynator projektu. – W tej edycji zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z notariuszami we wskazanych miejscach w 21 miastach Polski, gdzie w godzinach 10.00-16.00 rejenci będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych. Co roku staramy się rozszerzać zasięg DON w taki sposób, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. W tej edycji po raz pierwszy wychodzimy z naszą akcją poza granice Polski – Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się także w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.

„Porozmawiaj z notariuszem o… testamencie notarialnym” – tak brzmi hasło przewodnie tegorocznej edycji DON. Testament jest dokumentem zabezpieczającym wolę spadkodawcy odnośnie rozrządzenia majątkiem po jego śmierci. Warto podkreślić, że nie jest to dokument ostateczny i nieodwracalny. Dopóki żyje testator zawsze może on zmienić swoją wolę lub po prostu testament odwołać. Czy to notarialny czy własnoręczny wywołują takie same skutki prawne. Jednak trzeba pamiętać o kilku zasadach, np. o tym, że aby testament własnoręczny był ważny, należy go w całości napisać własnoręcznie, podpisać i opatrzyć datą. Ponadto, żeby wola spadkodawcy mogła być zrealizowana, nie może stać w sprzeczności z zasadami Kodeksu cywilnego, dlatego warto zasięgnąć porady specjalisty-notariusza, który nie tylko zagwarantuje poprawność testamentu pod względem prawnym, ale także wytłumaczy wszelkie zawiłości oraz zaproponuje zapisy, które pozwolą w pełni zrealizować wolę testatora.

– Sporządzenie testamentu notarialnego to koszt 50 zł + VAT. Na prośbę spadkodawcy dokument może zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) utworzonym i prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną – rejestracja dla spadkodawcy jest bezpłatna, a przyszłym spadkodawcom umożliwia szybkie odszukanie testamen­tu po śmierci testatora – wyjaśnia notariusz Chojnacki.

Niezależnie od tematu przewodniego, notariusze odpowiedzą na wszystkie pytania leżące w zakresie ich kompetencji – dotychczasowe edycje DON pokazały, że najczęściej przedmiotem rozmów z rejentami są darowizny, testamenty, umowy o dożywocie oraz umowy renty. Przybliżą także – bardzo istotne z punktu widzenia każdego obywatela – zmiany w prawie spadkowym, które weszły w życie w roku 2015. Zmiany te dotyczą spadków z elementem transgranicznym oraz wprowadzenia jako zasady dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Mogą one budzić wiele pytań, dlatego w czasie Dnia Otwartego Notariatu rejenci pragną przybliżyć Polakom sens tych nowelizacji oraz wskazać, w jaki sposób najszybciej i najskuteczniej załatwić sprawy związane z dziedziczeniem w większości krajów Unii Europejskiej.

Organizatorem akcji jest Krajowa Rada Notarialna we współpracy z izbami notarialnymi, a jej celem edukacja prawna obywateli w zakresie zagadnień leżących w kompetencjach zawodowych notariuszy. O tym, że Dzień Otwarty Notariatu – rozumiany przede wszystkim jako sposób na podniesienie poziomu świadomości prawnej obywateli – jest potrzebny, świadczy bardzo duże zainteresowanie społeczne dotychczasowymi edycjami: każdego roku na odbywające się w kilkudziesięciu miastach Polski spotkania z notariuszami przychodzi nawet kilka tysięcy osób.

Lokalizacje 7. edycji Dnia Otwartego Notariatu

26 listopada 2016 r., w godz. 10.00 – 16.00 zapraszamy do:
Białystok, budynek NOT, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Bielsko-Biała, Książnica Beskidzka, ul. Słowackiego 17A
Chełm, Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65
Częstochowa, Muzeum Częstochowskie/Ratusz, al. Najświętszej Marii Panny 47
Gliwice, Sąd Rejonowy, ul. Powstańców Warszawy 23
Gorzów Wielkopolski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kosynierów Gdyńskich
Jasło, Urząd Miasta Jasła, ul. Rynek 12
Jelenia Góra, Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27
Katowice, Budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18
Koszalin, Klub „Przylesie” Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Szenwalda 2
Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25
Krosno, Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica 2
Legnica, Galeria Piastów, ul. Najświętszej Marii Panny 9
Łódź, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18
Olsztyn, budynek NOT, Plac Konsulatu Polskiego 1
Poznań, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Aleja Niepodległości 2
Puławy, Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5
Radom, Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30
Szczecin, Hotel Rycerski, ul. Potulicka 1a
Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4
Wrocław, budynek Starej Giełdy, Plac Solny 16
Berlin, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Lassenstr. 19-21

Aktualne informacje na temat tegorocznego Dnia Otwartego Notariatu znajdą Państwo na stronie www.porozmawiajznotariuiszem.pl

Dzień Otwarty Notariatu, organizowany od roku 2010, jest jedną z najważniejszych inicjatyw samorządu notarialnego. Powtarzana cyklicznie akcja edukacyjna pozwala osobom zainteresowanym uzyskać praktyczne informacje w ważnych dla każdego obywatela obszarach prawa.

Organizatorzy akcji przyjęli założenie, zgodnie z którym każdego roku porady dotyczą jednego konkretnego tematu. W roku 2010 były to spadki i dziedziczenie, w 2011 – bezpieczeństwo majątku rodziny, w 2012 – nieruchomości i księgi wieczyste, w 2013 – przekazanie majątku w rodzinie, w 2014 roku – bezpiecznej jesieni życia, a w roku 2015 – dziedziczenie. Nie ogranicza to jednak listy tematów udzielanych informacji, ponieważ notariusze odpowiadają na pytania dotyczące wszystkich spraw, które można załatwić w kancelarii notarialnej.

źródło: materiały prasowe