Porozumienie częstochowskich szkół i WKU

Dwie częstochowskie szkoły średnie podpisały 5. grudnia porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień. Porozumienie określiło wzajemne działania jakie wojskowi podejmować będą z Zespołem Szkół Technicznych oraz Zespołem Szkół im. Jana Kochanowskiego. Działające w tych szkołach klasy mundurowe zyskały mocne wsparcie ze strony WKU:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/1wku.mp3]

Pułkownik Klimek wyjaśnił na czym będzie polegała współpraca WKU ze szkołami:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/2wku.mp3]

Jak podkreśla komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, zainteresowanie służbą wojskową w regionie częstochowskim jest duże. Kandydaci na żołnierzy zawodowych różnych formacji często rekrutują się właśnie z istniejących w szkołach średnich klas mundurowych.

ZD