Pożegnanie Komendanta PSP w Myszkowie

PSP

Dotychczasowy Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie st. bryg. Krzysztof Migalski przeszedł na emeryturę. Uroczysta gala poświęcona odejściu komendanta miała miejsce w strażnicy PSP. Zasłużone podziękowania za wieloletnią pracę odchodzący komendant odebrał od zaproszonych gości i kolegów strażaków. Obowiązki komendanta do 31 marca będzie pełnił Sebastian Jurczyk.

– Dziękuję samorządowcom wszystkich szczebli, marszałkowi, starostom, burmistrzom, wójtom wraz ze swoimi urzędnikami za wspólne lata pracy, za zrozumienie jakie mieliśmy u was. Dziękuję za to, że zawsze mieliśmy wsparcie podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Jest to nieocenione. Chciałbym, aby taka współpraca trwała nadal. Dziękuję Zarządowi Powiatowemu OSP i zarządom miejskim i gminnym i poszczególnym Ochotniczym Strażom Pożarnym – za waszą współpracę i ofiarność. Dziękuję komendantom straży miejskim i powiatowym za wspólne lata służby i współpracę między komendami, powiatowym dyrektorom Służb, Inspekcji. Składam podziękowanie wszystkim strażakom Komendy w Myszkowie za te 32 lata służby. Dla mnie to była prawdziwa przyjemność pracować z wami – mówił komendant Krzysztof Migalski.

St.bryg. Krzysztof Migalski rozpoczął służbę w straży pożarnej w roku 1984, jako student podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 1985 r., pełniąc służbę w podziale bojowym w jednostce straży pożarnej nr 4 na ul. Chłodnej, brał udział w akcji gaszenia pożaru Teatru Narodowego. Za czynny udział w akcji, 28 marca odznaczony został Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa. W roku 1989 otrzymał szlify oficerskie oraz dyplom ukończenia SGSP w specjalności profilaktycznej i tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

W tym samym roku poprzez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnych w Częstochowie skierowany został do służby w Komendzie Rejowej Straży Pożarnych w Myszkowie, na stanowisko st. instruktora w pionie operacyjno- szkoleniowym.

W roku 1992 powstała Państwowa Straż Pożarna a wraz z nią Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8 przy Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie. Na stanowisko Dowódcy JRG powołany został mł. kpt. Krzysztof Migalski i pełnił tę służbę przez 7 lat do 1999 roku. Był to okres tworzenia i silnego rozwoju PSP. Strażacy z jednostki wraz z dowódcą i z-cą dowódcy JRG mierzyli się ze zwiększoną ilością pożarów ale również innych miejscowych zagrożeń , głównie komunikacyjnych.

W 1999 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie, a w roku 2014, objął funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie.

Podczas 32 letniej służby dowodził wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi. W latach 2008-2009 z dużym zaangażowaniem uczestniczył w rozbudowie komendy od etapu przetargu poprzez obsługę inwestycji do momentu osiągnięcia efektu inwestycji i rozliczenia. Między innymi za tę pracę we wrześniu 2009 r. odznaczony został Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego.

Wyrazem uznania za osiągnięcia w służbie st. bryg Krzysztofa Migalskiego są nadane mu liczne odznaczenia państwowe i korporacyjne: Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę, Brązowa Odznaka Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej, Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa, Komandoria Śląskiego Związku Motorowodnego w Katowicach.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Myszkowie