Pozytywnie nakręceni

Zbiórka nakrętek w Areszcie Śledczym w Częstochowie/fot. Magdalena Janik

Funkcjonariusze oraz osadzeni z Aresztu Śledczego w Częstochowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym zbierali plastikowe nakrętki, aby pomóc chorej Oli.
Jednostka przyłączyła się do zbiórki plastikowych nakrętek pod nazwą „ Zakręcona Częstochowa”, na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym “Podaj dalej “, które wspiera osoby niepełnosprawne, w tym Olę Podwyszyńską. Dziewczynka urodziła się z rozszczepem kręgosłupa oraz otwartą przepukliną oponowo-rdzeniową. Dzięki środkom uzyskanym ze zbiórki dziewczynka będzie mogła podjąć stosowną rehabilitację oraz odzyskać sprawność fizyczną. Pojemniki na nakrętki z informacją o celu zbiórki były rozmieszczone w każdym z oddziałów mieszkalnych oraz w budynku administracji. Determinacja w zbiórce była widoczna. Funkcjonariusze oraz osadzeni z naszej jednostki bardzo aktywnie zaangażowali się w akcję.
Zbiórka nakrętek plastikowych nie wymaga od osób biorących w niej udział dużego zaangażowania, a pozytywnym skutkiem zbierania nakrętek, oprócz realnej pomocy dla potrzebującej osoby, jest kształtowanie proekologicznych postaw i zachowania oraz zachęca do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Akcja trwa nadal.

Tekst i zdjęcia: kpt. Magdalena Janik/AŚ Częstochowa