Profilaktyka nowotworu jelita grubego w Częstochowie

Profilaktyka nowotworu jelita grubego w Częstochowie

Fot. Radio Fiat

„Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020-2021” był tematem konferencji prasowej, która miała miejsce w środę 22 lipca w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Głównym punktem było podpisanie umowy z realizatorem programu – częstochowska firmą Inter Max.

Jak tłumaczy Leonard Smolarski, naczelnik Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Częstochowskiego, program jest skierowany do osób z podwyższonym czynnikiem ryzyka zachorowania na ten rodzaj nowotworu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/1_PROFILAKTYKA_22_07_2020.mp3]

Program spotkał się z pozytywną opinią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie, czego celem będzie współpraca z częstochowska firmą Inter Max. Głównym celem programu jest zwiększenie wykrywalności nowotworów jelita grubego we wczesnym stadium zaawansowania wśród mieszkańców powiatu – mówi Krzysztof Janik, prezes spółki medycznej Inter Max:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/2_PROFILAKTYKA_22_07_2020.mp3]

W programie ma wziąć udział łącznie 600 osób, z czego połowa zostanie objęta indywidualnymi badaniami medycznymi wraz z badaniem per rectum. Pozostałe osoby zostaną objęte badaniami z zakresu kolonoskopii diagnostycznej, z biopsją oraz polipektomią.

BNO