Program wsparcia dzieci i młodzieży w sporcie z udziałem Ministerstwa Sprawiedliwości

Zapewnienie większego wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w sporcie oraz zwalczanie i zapobieganie przypadkom przemocy, w tym seksualnej – to główne cele porozumienia zawartego przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Specjalny program powstanie przy udziale środków z Funduszu Sprawiedliwości.

– Naszym wspólnym celem jest zwiększenie dostępności pomocy dla sportowców, którzy są ofiarami przestępczości oraz propagowanie postaw i działań, które tę przestępczość w skuteczny sposób ograniczą – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas wspólnej konferencji z Ministrem Sportu i Turystyki Kamilem Bortniczukiem.

Wiceminister zapowiedział szkolenia dla osób udzielających pomocy pokrzywdzonym, by uwrażliwić je na kwestie specyficzne dla świata sportu. Chodzi też o uświadamienie działaczy, trenerów i osób wspierających sportowców, jak przeciwdziałać przyczynom przestępczości.

Bezpieczeństwo młodych sportowców

– Rozpoczynające się dziś warsztaty z pomocy psychologicznej to kolejne działania, jakie podejmujemy w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sporcie. Na mój wniosek agenda warsztatów została poszerzona o eksperckie szkolenie z zakresu nadużyć seksualnych – poinformował Kamil Bortniczuk. Przypomniał, że dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów rządu Zjednoczonej Prawicy.

Pełne zaangażowanie w zapewnieniu bezpieczeństwa młodych sportowców zadeklarował również Marcin Romanowski. Podkreślił, jak ważną rolę w rozwoju młodych ludzi pełni sport. Rywalizacja kształtuje charakter, uczy systematycznej pracy, a także buduje tak potrzebne w dorosłym poczucie własnej wartości.

Wsparcie Funduszu Sprawiedliwości

– Niestety, zdarzają się przypadki, w których naturalna ufność i przywiązanie młodych ludzi do swoich trenerów czy kolegów i koleżanek z drużyny jest w nieetyczny sposób wykorzystywana. Dlatego Ministerstwo sprawiedliwości dostrzegło pilną potrzebę stworzenia mechanizmów przy udziale Funduszu Sprawiedliwości, które uzdrowią polski sport od nadużyć i przestępstw seksualnych. Chodzi również o stworzenie systemu wsparcia dla młodych sportowców, którzy tych przestępstw doświadczyli – powiedział Marcin Romanowski.

Międzyresortowe porozumienie zostało z uznaniem przyjęte przez dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego dr Urszulę Włodarczyk oraz przedstawicielkę Światowej Organizacji Zdrowia – Palomę Cuchi. Obie instytucje udzielą wsparcia dla wspólnego projektu.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości